Kontajnerová chata – MI22

Stavba kompletnej kontajnerovej chaty dvojpodlažnej. Chata postavená z jedného 40 stopového kontajnera + jeden 20 stopový kontajner. Kompletná príprava pozemku, osadenie podperných základov, nastavenie výšok, osadenie kontajnerov, kompletné zváracie práce, rezacie práce, výroba schodiska, osadenie okien dverí atď do stavu ako j momentálne. (foto pridávam priebežne).